Opbouw Machine
Opbouw Machine
Opbouw machine
Opbouw Silo
Opbouw silo

Project Details

Meeste GSI maïsdrogers drogen en koelen in een continue systeem zodat de gedroogde maïs ook gekoeld en klaar voor opslag de droger verlaat.Met de toevoeging van bijvoorbeeld een externe koelinstallatie kan de capaciteit van de droger worden vergroot.De koelzone van de droger wordt in deze dan ook ingezet als verwarmings/droogzone wat een vergroting van de droog capaciteit opleverd. Het gedroogde produkt ( maïs of graan ) verlaat de droger dan warm en dient voor opgeslagen te worden terug gekoeld te worden.Door het plaatsen van een externe koeling in de vorm van een koeltoren kunnen we het warm geloste produkt koelen alvorens deze naar de opslag te transporteren. Beluchting in bijvoorbeeld een opslagloods door middel van kanalen of buizen is niet voldoende om de warme produkten uit de droger terug te kunnen koelen.Dit is immers beluchting ,géén koeling.De RAKO koeler wordt op locatie geplaatst en voorzien van vul- en lossysteem zodat het een geheel wordt met het continue systeem van de drooginstallatie.